Shoppen met één winkelwagen: Bloempotwebshop.nlKeukenwebshop.nl
  ZOEKEN
0 producten
€ 0,00
Aspergeplanten
 

Aspergeplanten

Niet leverbaar voor seizoen 2018

Dit is een seizoensgebonden product wat enkel vanaf januari tot ongeveer eind april te bestellen is.

Geeft in het daarop volgende jaar oogst.

Verzending en verpakking

De verpakkingen waarin de aspergeplanten verpakt zijn zijn voorzien van plasticfolie die voorkomen dat de wortels met potaarde uitdrogen. Wij raden u aan om de plantjes na ontvangst direct uit de verpakking te halen en in potten te planten, uitplanten in maart-april.

De aspergeplanten worden vanaf half februari uitgeleverd.

Standplaats aspergeplanten

Vooral bij witte asperges is de keuze van de grond erg belangrijk. Zij hebben de voorkeur voor een lichte, goed doorlatende grond met een hoog humusgehalte en een lage grondwaterstand tijdens de winter.
Groene asperges hebben minder eisen, doordat zij ondergronds geen witte stengels moeten vormen is het ook niet nodig om ruggen te maken. Ze kunnen ook minder diep geplant worden en aardebermen zijn niet nodig. Bij een zwaardere grondsoort is de teelt van groene asperges dan ook beter.

De grond moet opgewarmd worden en dus heeft een stuk grond in de schaduw niet de voorkeur, dit vervroegd tevens de oogst. Asperges vragen ruimte, zowel in de diepte (wortels), de hoogte (loof), als in de breedte (rijafstand).

Grondvoorbereiding

Mocht u geen laag van 80 cm hebben die bewortelbaar is, of een moeilijk doorwortelbare grond bezitten, dan is het aan te raden om een jaar vor het planten tot op 60 - 75 cm te diepspitten. Met diepspitten wordt bedoeld dat je met de spit de grond losmaakt, onder droge omstandigheden. Bij de aanleg van een aspergeteelt is het aan te raden om organische bemesting toe te passen. Gebruik bijvoorbeeld stalmest of compost. Doe dit op het moment van de diepe grondbewerking. 10 liter compost of stalmest per vierkante meter.

Planten van asperges

Asperges worden geplant in maart tot uiterlijk half april, liefst vooraleer de planten uitlopen. Wacht in die periode de ideale (lees droge) omstandigheden af. Het voordeel van gekochte planten is dat u de aankoop en het uitplanten vrij lang kunt uitstellen. De planten worden bij de plantenkweker immers bewaard in de koelcel en zijn nog niet aan de groei. Bij zelf gezaaide planten zijn de eerste dagen van april de uiterste plantperiode, daarna zijn de planten al volop in de groei.

Maken van de plantveuren

Planten gebeurt in zelf gemaakte veuren. De diepte van de veuren is zo diep dat de kop van de plant nog 20-25 cm onder het maaiveld zit. De breedte van de voor is zo'n 70 cm. De bodem van de veur wordt nog eens los gemaakt met de spitvork. Ondertussen wordt er compost ingewerkt. Daarna wordt de bodem van de veur mooi plat gemaakt. De afstand tussen twee rijen asperges bedraagt minstens 150 cm tot 170 cm.

Plantafstand en plantwijze

Er wordt om de 30 cm een plant gezet, de wortels worden gelijkmatig open gespreid, op een klein grondheuveltje en de groeipunten staan in de lengterichting van de bedden. Zoniet groeien de aspergestengels later naast de bedden. De wortels tot en met de koppen van de plant met een laagje grond tussen de 5 en 10 cm afgedekt. Eerst gebeurt dit voorzichtig, met de hand.

Enkel onkruidvrij houden valt het eerste jaar nog te doen. Terwijl we dat doen worden de plantveuren gedurende de zomer geleidelijk opgevuld. zodat op het einde van het seizoen de veur helemaal opgevuld is. Enkele stokken duiden aan waar de planten zich bevinden. Eenmaal de planten vastzitten kan de rest van de grond in grotere hoeveelheden, met de schop aangebracht worden. De veur wordt niet helemaal opgevuld.

Eventueel water geven bij droog, schraal weer, dat in april nogal eens voorkomt.

Planten rooien

Het rooien van de aspergeplanten is een karwei. De beworteling is stevig en diep. Het is onmogelijk om de plant met alle wortels te rooien.

Na het planten

Na het eerste groeijaar, in november, wordt het afgestorven loof tot aan de basis van de aspergeplanten uitgetrokken en vernietigd om aspergevliegen en aspergekevers niet te laten overwinteren.

Het tweede jaar maken we in het voorjaar, begin april, een niet al te grote berm bovenop de aspergerijen van zo n 25 cm. Er wordt slechts een paar asperges per plant geoogst en dit tot half mei. De jonge planten hebben nog niet voldoende reserve om een normale oogstperiode (tot 24 juni) aan te kunnen.

Het derde jaar kunnen we vroeg in het voorjaar de bedden wat los maken en gedeeltelijk afgraven om de grond sneller te doen opwarmen. Zien we de eerste stengels verschijnen, dan maken we de bermen op volle hoogte, dit is zo n 20 cm boven het maaiveld. Schep de grond naast de rijen uit en leg die op de rijen. De bermhoogte ten opzichte van de naastliggende geulen is dan 35 tot 40 cm geworden. De breedte is 60 cm onderaan en 35 cm bovenaan. Om de opwarming van de bermen te bespoedigen is het opbermen in twee keer aan te raden. Het derde jaar kan geoogst worden tot rond 10 juni, dat betekent dat je dan zo n vijf weken kan oogsten.

Vanaf het vierde groeijaar en alle volgende jaren kan je oogsten tot de uiterste datum 24 juni.

Na de oogst, en als de aspergestengels in de zomer stevig genoeg zijn mogen de bermen terug afgegraven worden. Vergeet niet bij het vlak maken van de bermen de rijen met paaltjes te markeren, om in het voorjaar de juiste rijrichting te kennen.

Bemesting

Alleen voor het maken van de bermen en na het afbreken van de bermen kan er bemest worden.

  productinformatie
stel een vraag over dit product
mail dit product
zakelijke aankoop

Aspergeplanten planten bestellen

Webwinkel keur